Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje dotyczące Uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe

2017-04-05 15:25:44
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok.

2015-12-11 11:47:10
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Miejską Starogard Gdański

 
2015-01-16 12:41:45
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2015.

 
2015-01-08 10:22:21
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim.

 
2014-12-18 11:59:06
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok.

 
2014-10-22 16:54:55
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2015”.

 
2014-10-14 12:43:36
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok.

 
2014-10-14 11:35:41
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2015”.

 
2014-09-16 13:40:09
2014-02-12 Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.

 
2014-02-12 08:29:05