Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne projektu pn. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

2016-10-20 09:48:05
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2016-01-11 14:46:49
Zakończenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

 
2014-11-19 14:07:27
24-10-2014 Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania.

Starosta Starogardzki reprezentujący Lidera projektu zaprasza ponownie do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania. Termin konsultacji społecznych został wydłużony do 13 listopada 2014 r.
2014-10-24 10:54:14
Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania

 
2014-10-02 10:58:45
Zawiadomienie o przystąpieniu do ooś

 
2014-08-11 11:15:38
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański

 
2012-02-13 13:00:13
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański.

 
2012-02-08 09:43:00
Miejski Konkurs Zadrzewieniowy - 2011.

Miejski Konkurs Zadrzewieniowy - 2011.
2011-03-31 09:52:07
Dofinansowania ze środków budżetu miasta osobom fizycznym realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dofinansowania ze środków budżetu miasta osobom fizycznym realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2011-03-30 13:56:48