Wersja archiwalna

Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego o przyjmowaniu zgłoszeń na rachmistrzów spisowych 

 

Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego o przyjmowaniu zgłoszeń na rachmistrzów spisowych 

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 13 grudnia 2010 r.

 

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. (1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.)

 

Wymagania niezbędne:

1) ukończone 18 lat,

2) co najmniej wykształcenie średnie,

3) obywatelstwo polskie,

4) biegła znajomość obsługi komputera,

5) znajomość funkcjonowania systemu GPS (spis będzie realizowany za pomocą urządzeń hand- held),

6) sprawność fizyczna (praca w terenie),

7) umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia rozmów, radzenie sobie w sytuacjach  konfliktowych.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1) doświadczenie w pracy przy spisach powszechnych,

2) znajomość topografii Miasta Starogard Gdański.

 

Warunki pracy rachmistrza spisowego:

1) praca w terenie – bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach spisu,

2) korzystanie z urządzeń elektronicznych typu hand- held.

 

Harmonogram naboru:

I etap:

1) kolejność zgłoszeń,

2) spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

II etap:

1) odbycie szkolenia na rachmistrzów spisowych z zakresu organizacji narodowego spisu powszechnego, posługiwania się urządzeniem typu hand-held i zainstalowanymi aplikacjami (dojazd na koszt własny),

2) powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

Osoby zainteresowane powinny zgłosić swoją kandydaturę na rachmistrza osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, pok. nr 037 (tel. 58-530-6045) do dnia 20 grudnia 2010 r. włącznie, w godz. 7:30 – 15:00.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy


 Prezydent Miasta

/-/ Edmund Stachowicz

 

 


Liczba odwiedzin : 686
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Prądziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Tkaczyk-Kurkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-14 09:02:09
Czas publikacji: 2010-12-14 09:02:09
Data przeniesienia do archiwum: 2011-03-09