Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia uwag do Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

2018-04-05 05:37:35
2018-03-20 Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2018-03-21 11:35:27
2018-03-12 Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2018-03-13 12:21:26
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański – obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2” w rejonie ul. Zielonej - Bp.Ignacego Krasickiego – Kolejowej.

2018-03-08 04:53:34
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim

2018-03-08 04:49:35
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”

2018-02-16 05:20:34
OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim

2018-02-15 04:06:33
Obwieszczenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2” w rejonie ul. Zielonej - Bp.Ignacego Krasickiego - Kolejowej

2018-02-15 04:03:34
Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2018-01-19 09:39:31
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji architektonicznych hospicjum stacjonarnego w Starogardzie Gdańskim

2017-12-21 13:30:46