Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O KONKURSIE o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 Euro konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla inwestycji p.n.: „Tereny spacerowe nad Wierzycą w rejonie ulic Hallera-Mickiewicza-Norwida w Starogardzie Gdańskim”

2018-01-16 13:32:54
Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2018-01-03 14:37:26
Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2017-01-05 10:58:41
Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2015-12-23 12:02:13
2009-01-16 Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

2009-01-16 Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

2015-05-19 13:36:45
2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w 2009 r.

2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w 2009 r.

2015-05-19 13:35:35
2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowania realizacji zadania pn. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2009 r. - mieszkańców Starogardu Gdańskiego"

2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowania realizacji zadania pn. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2009 r. - mieszkańców Starogardu Gdańskiego"

2015-05-19 13:32:17
2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Starogardu Gdańskiego

2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Starogardu Gdańskiego

2015-05-19 13:29:33
2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2015-05-19 13:28:09
2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego

2009-01-16 Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego

2015-05-19 13:26:20