Dane teleadresowe 

 
 

GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO:

Poniedziałek     7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 17.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00
W soboty Urząd nie pracuje

Kasa czynna:
poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek - 7.30 - 14.00

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
www: www.starogard.pl
bip: bip.starogard.pl


Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim

ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Referat Lokalowy
ul. Traugutta 56
83-200 Starogard Gdański

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański

Komenda Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim

ul. Kolejowa 5a
83-200 Starogard Gdański
Bezpłatny tel. alarmowy 986

Infolinia

801 002 514 - dla numerów stacjonarnych   
587 319 950 - dla numerów komórkowych
 SPIS TELE-ADRESOWY URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

Nr pok.

Nazwa wydziału

telefon

 

103

 

Sekretariat Prezydenta

Fax 58 530-6111

58 530-6006

103A

Prezydent Miasta

 

103B

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

 

104

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

117

Sekretarz Miasta

58 530-6006

112

Biuletyn Informacji Publicznej

58 530-6010

113

Zaopatrzenie

58 530-6112

120

Obsługa Urzędu

58 530-6012

115
114

Kadry
Archiwum

58 530-6014
58 530-6013

032

System teleinformatyczny

58 530-6016
58 530-6017
58 530-6103

038

Kancelaria

58 530-6019
58 530-6021

01

Biuro Obsługi Klienta

58 530-6020
58 530-6022

107

Przewodniczący Rady Miasta

 58 530-6025

108

Biuro Rady Miasta

58 530-6025
58 530-6024

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

 

09A

Skarbnik Miasta

58 530-6005

09

Zastępca Skarbnika Miasta, Naczelnik Wydziału

58 530-6026

07

Dochody budżetowe
Zaangażowanie wydatków

58 530-6031
58 530-6028

04

Dochody gminy

58 530-6029

06 Podatek VAT Urzędu, wadia
Wydatki Urzędu, delegacje, ryczałty

58 530-6030
58 530-6042


03

Płace, umowy zlecenia
Diety radnych

58 530-6041
58 530-6110

034

Budżet, sprawozdawczość
Rozliczanie dotacji

58 530-6040
58 530-6120
02
Kasa - Bank Spółdzielczy

 
  WYDZIAŁ PODATKÓW i EWIDENCJI DOCHODÓW  

028

Naczelnik Wydziału 58 530-6132

016


Naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

58 530-6036
58 530-6037

08

Księgowość podatkowa od nieruchomości osób fizycznych

Wieczyste użytkowanie, łączne zobowiązania pieniężne, sprzedaż nieruchomości

Wykup mieszkań komunalnych, opłaty lokalne

58 530-6032
58 530-6113

 58 530-6033

58 530-6034

08A

Podatek od śr. transportowych, podatki od nieruchomości osób prawnych, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

58 530-6100

58 530-6044

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

037A

Naczelnik Wydziału
Obronność

58 530-6045
58 530-6047

037

Sprawy wojskowe

58 530-6046

036

Ewidencja ludności

58 530-6048
58 530-6050
 58 530-6051 

036

Dowody osobiste

58 530-6052
58 530-6049

 

ZESPÓŁ PRAWNY

 

119

Radca Prawny - Koordynator

58 530-6053

118

Radcy Prawni
Obsługa Zespołu Prawnego

58 530-6054
58 530-6055

 

JEDNOSTKI SAMODZIELNE

 

129

Audytor Wewnętrzny

58 530-6056

208

Samodzielne Stanowisko ds. Centralizacji Podatku VAT

58 530-6085

 

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA

 

031

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

58 530-6059

113

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozrządowych, Dzieci i Młodzieży

58 530-6134

209

Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

58 530-6091

120A Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością       58 530-6007
211 Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnospawnych 58 530-6088
 

REFERAT LOKALOWY

     

 

Kierownik

881-200-181

    601-598-682
 

REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
110 Kierownik

      58 530-6057
      58 530-6058
 

WYDZIAŁ WINDYKACJI

 

025

 015 

Kierownik

 

58 530-6015
58 530-6129
58 530-6032

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Kierownik

58 561-3778

 

WYDZIAŁ INFORMACJI SPOŁECZNEJ

 

124

Naczelnik Wydziału

58 530-6062

 121 
125

Obsługa medialna
Sport 
Kultura 

58 530-6061
58 530-6097
 58 530-6093 

 

WYDZIAŁ INICJATYW GOSPODARCZYCH

 

105A
121

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

58 530-6135
58 530-6106

105
130

 

Pomoc dla przedsiębiorstw i inwestorów
Fundusze unijne

58 530-6135
58 530-6105
58 530-6107
58 530-6104

111

Ewidencja działalności gospodarczej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

58 530-6038

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

 

105A
106

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

58 530-6064
58 530-6069

105
010

Inwestycje
Inwestycje i ochrona środowiska

58 530-6066
58 530-6065
58 530-6067
58 530-6068

106

Gospodarka komunalna, inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg, zieleń miejska, kanalizacja, melioracja, ewidencja dróg

58 530-6069
58 530-6070
58 530-6133

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA

 

202

Naczelnik Wydziału

58 530-6072

201

Numeracja nieruchomości
Podziały nieruchomości

58 530-6116
58 530-6073

203

Rolnictwo

58 530-6074

204

Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż mieszkań
Użytkowanie wieczyste
Przekształcenia na własność
Renta planistyczna

58 530-6075
58 530-6076
58 530-6115
58 530-6114
58 530-6114

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI

 

206A

Naczelnik Wydziału

58 530-6079

206B

System informacji przestrzennej

58 530-6080
58 530-6081
58 530-6082

206

Rewitalizacja

58 530-6083

207
208

Architektura i planowanie

58 530-6084
58 530-6085

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

 

210
209

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

58 530-6090
58 830-6098

211

Służba zdrowia, opieka społeczna
 Pomoc materialna dla uczniów

58 530-6091
58 530-6078

209

Statystyka i sprawozdawczość
Oświata

58 530-6087
 58 530-6089 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

1

 

Kierownik
Zastępca Kierownika

Fax 58 530-6140

58 530-6141
58 530-6142

2

Sporządzanie aktów małżeństw
Rejestracja urodzeń
Sporządzanie aktów zgonów

58 530-6143
58 530-6144
58 530-6145

 

STRAŻ MIEJSKA

 

 

Komendant

58 530-6094

 

Oficer dyżurny

58 530-6095

  
 

Liczba odwiedzin : 20733
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2004-12-18 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-02 12:02:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak