Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr253/10/2011 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 11 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia dokumentu:

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2011-10-14 12:29:54
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 338/12/2010 r. z dnia 20.12.2010 r.

W sprawie przyjęcia dokumentu:

Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 - w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały nr L/441/2010 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu

2010-12-29 10:04:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2006-02-27 00:00:00
Zagospodarowanie Przestrzenne

Zagospodarowanie Przestrzenne
2004-12-14 00:00:00