Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 

 

 

Dane adresowe
ul. Chopina 9, 83-200 Starogard Gdański
tel: +48 58 56-294-93,
+48 58 56-271-95
fax: +48 58 56-294-93,
e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl

www.opirpa-stg.pl

Uchwała o powołaniu/statut:
Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim
Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z 20 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim)
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy podmiotu)

Przedmiot działalności:
udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
przeciwdziałanie alkoholizmowi i terapia uzależnień
pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna dla rodzin osób uzależnionych (dorośli, młodzież, dzieci)
pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i prawna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
profilaktyka uzależnień

Status prawny:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Struktura własności:
nieodpłatne użytkowanie

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:
nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chopina 9 - działka o powierzchni 1.210 m2 zabudowana budynkiem administracyjno-usługowym o powierzchni 330,69 m2, budynkiem garażowym o powierzchni 69,90 m2 oraz działka o powierzchni 1.501 m2 zabudowana budynkiem z poradnią specjalistyczną, częścią socjalną oraz oddziałami dziennymi o powierzchni 339,10 m2, parkingiem wraz z dojazdami i chodnikami oraz ogrodzeniem

Kierownik
Maria Berezowska-Makowska
Oświadczenie majątkowe kierownika znajduje się w dziale "Oświadczenia Majątkowe"
kompetencje kierownika:

według ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 217), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 734)

 

 


Liczba odwiedzin : 4976
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Tomaszewska
Czas wytworzenia: 2004-08-03 00:00:00
Czas publikacji: 2015-11-06 11:51:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak