Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim w dniu 3.10.2017 r.

2018-01-15 08:11:01
Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Starogard Gdański w dniu 3.10.2017 r.

2017-11-30 11:11:49
Kontrola Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku przeprowadzona w dniu 12 maja 2017 r.

2017-07-27 08:50:50
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 17 lutego 2017 r.

2017-04-25 14:12:36
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadzona w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w okresie od 18 listopada 2015 r. do 26 lutego 2016 r.

2016-06-24 12:34:07
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku przeprowadzona w Urzędzie Miasta w dniach 24.05-6.06.2016 r.

2016-06-24 12:28:46
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w dniach 7, 14, 18 i 21 marca 2016 r.

2016-04-05 08:39:43
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 7.02.2014 r.

 
2014-02-18 14:23:51
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzona w Urzędzie Miasta Starogard Gdański od 21 listopada 2011 r. do 30 marca 2012 r.

 
2012-06-19 08:22:07
Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku w dniu 17.05.2012 r.

 
2012-06-06 08:46:05
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w Urzędzie Miasta Starogard Gdański od 14 lutego do 01 marca 2012 r.

 
2012-03-20 14:21:30
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli z zakresu przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w zakresie wojny i pokoju w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.

 
2011-10-28 11:13:07
Kontrola Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP w dniach 22.09.2011 - 23.09.2011 r.

 
2011-09-29 10:55:36
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2011r.

 
2011-08-04 11:52:57
Kontrola działalności Urzędu Miasta Starogard Gdański związana z udzielaniem przez Gminę Miejską Starogard Gd. bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w latach 2007-2010.

Kontrola działalności Urzędu Miasta Starogard Gdański związana z udzielaniem przez Gminę Miejską Starogard Gd. bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w latach 2007-2010.
2011-02-14 10:19:18
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w dniu 20 września 2010 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w dniu 20 września 2010 r.
2010-10-19 08:48:05
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 lipca 2010 r.

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 lipca 2010 r.
2010-08-18 09:07:46
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 22 luty - 10 marzec 2010 r.

2010-03-30 14:15:35
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 2, 3, 7.12.2009 roku

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 2, 3, 7.12.2009 roku
2009-12-14 08:05:14
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 16.10.2009 r.

Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 16.10.2009 r.
2009-10-20 08:40:08
Kontrola Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniach 28-29.05.2009 r.

Kontrola Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniach 28-29.05.2009 r.
2009-07-01 10:10:41
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 02.06.2009 r.

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 02.06.2009 r.
2009-07-01 10:01:40
14. Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji zadań ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

14. Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji zadań ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański
2009-02-02 15:00:41
Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku w dniu 07.03.2008 r.

Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku w dniu 07.03.2008 r.
2008-03-25 13:44:00
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie 25.09-02.10.2007 r.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie 25.09-02.10.2007 r.
2008-02-29 13:59:00
Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie 07-11.05.2007

Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie 07-11.05.2007
2008-02-29 13:51:00
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w okresie 2.01 - 31.05.2007

 
2008-02-29 13:41:00
10 20 30 40 50 Wyników