Sekretarz Miasta 

 
 

Zbigniew Toporowski
Sekretarz Miasta Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
telefon: (+48) 058 530-6102
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Zbigniew.Toporowski@um.starogard.pl

Do zadań Sekretarza, pełniącego jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. zapewnianie prawidłowej organizacji pracy Urzędu oraz warunków jego działania i w tym zakresie nadzorowanie działalności wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 3. nadzorowanie funkcjonowania systemu komunikacji w Urzędzie, w szczególności terminowego przekazywania właściwym pracownikom zarządzeń Prezydenta;
 4. uzgadnianie opracowanych przez kierujących Wydziałami projektów podziału Wydziałów Urzędu na stanowiska pracy;
 5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 6. przedstawianie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 7. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie;
 8. nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków publicznych na zakupy środków trwałych oraz wyposażenia i materiałów na cele administracyjne Urzędu;
 9. koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami;
 10. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wyposażania w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe;
 11. koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu;
 12. nadzór merytoryczny nad realizacją spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta.

            Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 3252
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2015-04-24 12:56:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak