Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na wsparcie Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w zakresie działań związanych z obsługą doradczą w zakresie realizacji projektu, pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański" nr POIS.02.03.00-00-0095/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2018-12-28 13:18:32
Platforma zakupowa

2018-12-19 13:53:24