Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 6/2017 realizacji inwestycji - budowa ul. Kopernika etap I i II

2018-01-24 09:02:41
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 5/2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji

2017-11-09 15:21:12
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2017 Referatu Lokalowego

2017-09-11 09:00:40
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2017 procedur "Akcji Zima"

2017-05-08 13:29:39
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2017 wykonania niektóych uchwał Rady Miasta podjętych w 2016 roku

2017-03-23 09:23:37
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2016 realizacji budżetu obywatelskiego za trzy kwartały 2016 r.

2017-01-23 08:14:05
Kontrola Komisji Rewizyjnej decyzji właścicielskich Prezydenta Miasta w ramach nadzoru nad spółkami miejskimi, w których Gmina Miejska posiada większość udziałów

2016-11-03 15:05:08
Kontrola Komisji Rewizyjnej działalności Starogardzkiego Centrum Kultury

2016-05-31 15:13:26
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2015

2016-02-16 10:36:47
Kontrola Komisji Rewizyjnej 3/2015 powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości

2015-10-12 12:13:37
Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. analizy wydatków budżetowych za rok 2014

2015-06-01 13:58:32
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2015 wykonania uchwał Rady Miasta

2015-04-23 12:30:28
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2014 dot. gospodarki nieruchomościami

 
2014-11-24 09:01:19
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 5/2014 dot. dokumentacji szkoły, regulaminów, procedur w PSP nr 2

 
2014-11-17 11:53:25
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2014 dot. wydatkowania środków w 2013 r. zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 
2014-11-17 11:34:18
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2014 dot. zamówień publicznych zrealizowanych w Gminie Miejskiej w roku 2013

 
2014-11-17 11:27:40
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2012 dot. zamówień publicznych Gminy Miejskiej w 2011r.

 
2013-12-02 10:26:32
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2013 dot. wydatków z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez Straż Miejską w 2012r.

 
2013-12-02 10:17:18
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 3/2013 dot. wydatkowania środków na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom uzależnień w 2012r.

 
2013-12-02 10:12:57
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2013 dot. wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej i realizacji zadań wykonywanych przez SCK w Starogardzie Gd.

 
2013-12-02 10:01:02