Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca sposobu funkcjonowania hali sportowej im. Andrzeja Grubby i sposobu zagospodarowania nowo przyjętych obiektów po byłym stowarzyszeniu "Agro-Kociewie".

 
2010-08-12 14:56:44
Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi

 
2010-08-12 14:49:14
Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta

Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta
2010-08-12 14:45:55
Kontrola Komisji Rewizyjnej zasobności i aktualności dokumentacji technicznych przygotowywanych na potrzeby realizacji zadań majątkowych i inwestycyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

2010-04-12 15:24:18
17. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. zobowiązań finansowych Gminy Miejskiej za 2009 rok.

 
2010-01-25 10:04:37
16. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. wydatków bieżących (rok 2009) związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, a także wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek podległych Gminie Miejskiej. Komisja przeprowadziła również kontrolę przepływu środków pochodzących z kredytów oraz przepływu środków finansowych na rachunku bieżącycm Gminy Miejskiej w roku 2009.

 
2010-01-14 08:02:16
15. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w zakresie prawidłowości przebiegu procesu stanowienia prawa lokalnego, dotyczącego obszaru działek nr: 24/41, 24/46, 24/43, 24/44, 24/39, 24/40; część działki nr: 24/42, 24/66, 24/67; część działki nr 103 obr. 2, położonychw rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz wykonania przez Prezydenta uchwał Rady Miasta, podjętych w sprawie sposobu zagospodarowania tych działek.

 
2009-12-17 08:16:02
14. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dochodów budżetowych z tytułu przetargowej i bezprzetargowej formy sprzedaży składników majątku Gminy Miejskiej za rok 2008 oraz pierwsze półrocze 2009r.

 
2009-12-17 08:10:21
12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III

12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III
2009-12-16 12:47:57
13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2009-09-21 10:54:32