Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa zaplanowanym na dzień 20.02.2018 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Starogard Gd. odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku o godz. 14.45 w Urzędzie Miasta – sala nr 108.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Spotkanie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 


Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Kaczocha
Czas wytworzenia: 2018-02-13 13:54:33
Czas publikacji: 2018-02-13 13:54:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak