Archiwum 

 
 

 

W Urzędzie Miasta Starogard Gdański w pokoju nr 115 prowadzi się archiwa niżej wymienionych jednostek:

1. Zlikwidowanych:

- Huta Szkła w Starogardzie Gdańskim w tym:

a) Huta Szkła „Starogard”
b) Huta Szkła Gospodarczego „Irena” - Zakład Nr 2
c) Pomorska Huta Szkła
d) „HUTROL” - spółka z o.o.

- Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Starogardzie Gdańskim
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Starogardzie Gdańskim
- Starogardzka Telewizja Kablowa
- Pomocnicze Gospodarstwo Rolne Gminy Miejskiej Starogard Gdański
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 9 w Starogardzie Gdańskim
- Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Starogard Gd.
- Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
- Kuratorium Oświaty – akta osobowe nauczycieli
- Kociewski Klub Piłkarski „Wierzyca” - akta osobowe
- Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
- Zarząd Budownictwa Mieszkalnego w Starogardzie Gdańskim


2. Istniejących

- Urząd Miasta

Uwaga!: niezbędny jest kontakt osobisty

Bliższych informacji udziela:
Anna Jaworska tel. +48 58 530-6013 w godzinach pracy urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 4589
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Jaworska
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-28 13:15:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak