Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 

 
  

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2009.190.1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych, urzędy samorządowe udostępniają nieodpłatnie w wersji elektronicznej Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Ze względu na fakt, że jedyna autentyczna wersja elektronicznego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego jest dostępna wyłacznie na stronie Rządowego Centrum Legislacji poniżej podaje się do wiadomości adresy stron dających gwarancję zachowania cech źródła prawa.

Ponadto dla Państwa wygody poniżej zamieszczono także odnośniki kierujące do zbioru Uchwał Rady Miasta Starogard Gdański.

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennika Ustaw --> http://DziennikUstaw.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Monitora Polskiego --> http://MonitorPolski.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennik Urzędowego Województwa Pomorskiego --> http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

Odnośniki kierujące do zboiru uchwał Rady Miasta Starogard Gdański:

 

Liczba odwiedzin : 3752
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2009-12-29 13:13:31
Czas publikacji: 2009-12-29 13:13:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak