Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Starogard Gdański

2017-12-04 13:54:00
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2017-01-30 14:30:03
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032

2015-06-23 08:50:12
Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku na obszarze gmin Związku Gmin Wierzyca

2015-06-23 08:46:32
Wykaz jednostek wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 
2012-02-02 12:04:25
Informacja o dofinansowaniu Projektu Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja o dofinansowaniu Projektu Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007 - 2013.
2011-02-08 09:25:12
Karty Informacyjne

Karty Informacyjne
2007-03-09 19:11:00