Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

 

 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9

tel. 058 775 09 90
fax. 058 775 03 80
e-mail: biuro@starylas.pl

strona internetowa - www.starylas.pl

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa,
46.77 Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
47.79 Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
01.30 Z – rozmnażanie roślin,
02.10 Z – gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
77.31 Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77.32 Z – wynajem dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
43.99 Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
01.61 Z – działalność usługowa wspomagającą produkcję roślinną.

 

Rodzaj Spółki

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

66,24% udziałów należy do Gminy Miejskiej Starogard Gdański
2,18% udziałów należy do: Gminy Starogard Gd., Gminy Kościerzyna
4,35% udziałów należy do Gminy Miejskiej Kościerzyna
3,79% udziałów należy do Gminy Miejskiej Skórcz
2,69% udziałów należy do Gminy Zblewo
1,98% udziałów należy do Gminy Kaliska
1,96% udziałów należy do Gminy Miejskiej Skarszewy
1,92% udziałów należy do Gminy Osieczna
1,88% udziałów należy do Gminy Lubichowo
1,76% udziałów należy do Gminy Karsin
1,71% udziałów należy do Gminy Osiek
1,67% udziałów należy do: Gminy Nowa Karczma, Gminy Liniewo
1,42% udziałów należy do Gminy Smętowo Graniczne
0,86% udziałów należy do Gminy Przywidz
0,44% udziałów należy do: Gminy Bobowo, Gminy Skórcz, Gminy Stara Kiszewa, Gminy Miejskiej Czarna Woda
0,01% udziałów należy do Gminy Czersk

 

Zarząd Spółki:

Rafał Etmański - Prezes Zarządu 

Oświadczenia majątkowe  znajdują się w dziale "Oświadczenia majątkowe".

 


Liczba odwiedzin : 2036
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2010-04-14 12:21:27
Czas publikacji: 2017-02-02 14:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak