Zastosowane w Biuletynie Informacji Publicznej skróty 

 
Zastosowane w Biuletynie Informacji Publicznej skróty 

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański stosuje się następujące skróty:
(kolejność alfabetyczna)

- A -
AW - Audytor Wewnętrzny
AWP - Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

- B -
BIP - Buletyn Informacji Publicznej
BOK - Biuro Obsługi Klienta
BRM - Biuro Rady Miasta

- C -

- D -

- E -
e-urząd - elektroniczny urząd. Powszechnie stosowane określenie wskazujace na możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną
       (za pośrednictwem internetu).
ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

- F -

- G -

- H -

- I -

- J -

- K -
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego

- L -

- M -
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MPP - Miejskie Przedszkole Publiczne
MZK - Miejski Zakład Komunikacji/Muzeum Ziemi Kociewskiej (zależnie od kontekstu) 
MZOPIPO - Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych

- N -
 
- O -
OPIRPA - Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
OSIR - Ośrodek Sportu i Rekreacji

- P -
PG - Publiczne Gimnazjum
PPdsOIN - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
PPdsPiRPU - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
PPdsON - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa

- R -
RM - Rada Miasta

- S -

SCK - Starogardzkie Centrum Kultury
SM - Straż Miejska
SSdsKFG - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Finansowo-Gospodarczej
SSdsZP -  Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

- T -
TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- U -
UM - Urząd Miasta
USC - Urząd Stanu Cywilnego

- W -
WF - Wydział Finansowy
WGGGIR - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa
WO - Wydział Organizacyjny
WPiWZ - Wydział Promcji i Współpracy Zagranicznej
WPiU - Wydział Planowania i Urbanistyki
WR - Wydział Rozwoju
WSO - Wydział Spraw Obywatelskich
WSS - Wydział Spraw Społecznych
WTI - Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Z -
ZBM - Zarząd Budybkami Mieszkalnymi
ZP - Zespół Prawny
ZSP - Zespół Szkół Publicznych

 

Liczba odwiedzin : 2408
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Laskowski
Czas wytworzenia: 2007-03-09 21:12:00
Czas publikacji: 2007-03-09 21:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak