Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2018-10-16 14:24:50
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2018-10-16 14:22:15
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2018-10-16 14:19:33
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2018-10-16 14:14:44
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2018-10-16 14:09:40
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania - informacja.

WPiU/3/2012

2018-10-15 09:06:18
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania - zaświadczenie.

WPiU/2/2012

2018-10-15 09:05:45
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

WPiU/1/2012

2018-10-15 09:04:55
Lokalizacja w obszarze rewitalizacji - zaświadczenie

WPiU/7/2016

2018-10-15 09:03:28
Zgodność zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zaświadczenie

WPiU/6/2012

2018-10-15 08:59:57