Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 WSO 12/2015

2018-01-26 09:41:10
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 WSO 11/2015

2018-01-26 09:38:22
Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/9/2012

2018-01-26 09:28:45
Poświadczenie zameldowania.

WSO/8/2012

2018-01-26 09:25:51
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

WSO/7/2012

2018-01-26 09:20:22
Wymeldowanie z pobytu stałego

WSO/6/2012

2018-01-26 09:12:19
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

WSO/5/2012

2018-01-26 09:09:22
Zameldowanie na pobyt stały

WSO/4/2012

2018-01-26 09:06:10
Dane ze zbiorów meldunkowych.

 WSO/3/2012

2018-01-26 09:00:40
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/2/2012

2018-01-26 08:57:20
Wydanie dowodu osobistego.

WSO/10/2012

2017-10-18 15:20:51
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/10/2013

2017-07-06 14:13:04
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/11/2013

2017-07-06 13:56:28
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2017-06-21 09:57:39
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2017-06-21 09:57:09
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2017-06-21 09:56:47
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2017-06-21 09:53:07
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2017-06-21 09:50:22
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/5/2013

2017-02-06 14:25:15
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/1/2013

2017-02-06 14:23:39