Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie dowodu osobistego.

WSO/10/2012

2017-10-18 15:20:51
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/10/2013

2017-07-06 14:13:04
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/11/2013

2017-07-06 13:56:28
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2017-06-21 09:57:39
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2017-06-21 09:57:09
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2017-06-21 09:56:47
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2017-06-21 09:53:07
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2017-06-21 09:50:22
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/5/2013

2017-02-06 14:25:15
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/1/2013

2017-02-06 14:23:39