Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ustalenie zobowiązania w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku, korekta.

WPiED/4/2013

2017-02-06 14:21:59
Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o ich nabycie.

WGGGiR/3/2012

2017-02-03 13:04:08
Lokalizacja w obszarze rewitalizacji - zaświadczenie

WPiU/7/2016

2016-11-03 13:32:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WSS/2/2012

2016-10-11 14:23:37
Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

WSS/9/2012

2016-10-11 14:20:53
Zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z powodu zdarzenia losowego.

WSS/10/2012

2016-10-11 14:18:50
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

RGKiOŚ/3/2016

2016-10-05 13:50:57
Psy ras uznawanych za agresywne - zezwolenie w sprawie utrzymywania.

RGOKiOŚ/1/2016

2016-10-05 13:49:15
Drzewa i krzewy - zezwolenie na usunięcie.

RGOKiOŚ/2/2016

2016-10-05 13:47:17
Zmiana imienia i nazwiska.

 USC/7/2012

2016-09-29 08:06:35