Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2017-06-21 09:57:39
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2017-06-21 09:57:09
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2017-06-21 09:56:47
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2017-06-21 09:53:07
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2017-06-21 09:50:22
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/5/2013

2017-02-06 14:25:15
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/1/2013

2017-02-06 14:23:39
Ustalenie zobowiązania w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku, korekta.

WPiED/4/2013

2017-02-06 14:21:59
Lokalizacja w obszarze rewitalizacji - zaświadczenie

WPiU/7/2016

2016-11-03 13:32:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WSS/2/2012

2016-10-11 14:23:37