Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestracja urodzenia.

USC/5/2012

2016-09-29 08:05:19
Odpisy z aktów stanu cywilnego.

USC/2/2012

2016-09-29 08:04:27
Rejestracja zgonu

 USC/1/2012

2016-09-29 08:02:41
Ślub konkordatowy (zaświadczenie o braku okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa).

USC/4/2012

2016-09-29 08:01:33
Ślub cywilny - zawarcie małżeństwa.

USC/3/2012

2016-09-29 08:00:35
Zezwolenie na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

WPiED/3/2013

2016-05-19 11:54:38
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące: - prowadzenia robót w pasie drogowym - umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - umieszczania reklam w pasie drogowym - zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w

WTI/4/2016

2016-05-19 08:52:14
Numeracja nieruchomości.

WGGGiR/6/2012

2016-04-05 07:55:19
Podział nieruchomości.

WGGGiR/5/2012

2016-04-05 07:54:29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WGGGiR/4/2012

2016-03-04 10:23:33