Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.1431.1.78.2017 wniosek – umowa z firmą Asseco Data System SA na świadczenie usług serwisu gwarancyjnego lub asysty technicznej systemu OTAGO

2018-06-19 11:41:07
ZP.1431.1.77.2017 wniosek – koszt organizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. oraz informacja o protestach dot. Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

2018-06-19 11:38:18
ZP.1431.1.76.2017 wniosek – zakupione ryzy papieru, środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wartość dzierżawy drukarek, kopiarek etc.

2018-06-19 11:36:12
ZP.1431.1.74.2017 wniosek – podmioty realizujące nieodpłatne kontrolowane prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności etc.

2018-06-19 11:35:03
ZP.1431.1.73.2017 wniosek – kotły na biomasę dla budynku użyteczności publicznej będącego własnością gminy etc.

2018-06-19 11:34:46
ZP.1431.1.72.2017 wniosek – zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - projekt

2018-06-19 11:34:33
ZP.1431.1.71.2017 wniosek – czy Energa Operator S.A. wnioskowała o ograniczenia w zabudowie działek lub strefy ochronne w związku z posadowieniem linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

2018-06-19 11:34:22
ZP.1431.1.70.2017 wniosek – czy Energa Operator S.A. wnioskowała o ograniczenia w zabudowie działek lub strefy ochronne w związku z posadowieniem linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

2018-06-19 11:34:08
ZP.1431.1.48.2017 wniosek – zmiana użytkowania pomieszczeń biurowych po ZG Wierzyca na MPP nr 8 „Bajeczka”

2018-06-19 11:33:50
ZP.1431.1.75.2017 wniosek – baza ewidencji ludności zawierająca informacje dot. adresu oraz liczby zameldowanych pod danym adresem

2018-06-19 11:25:51