Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja radnego Ryszarda Gajdy złożona na LVIII sesji w sprawie stanu zadłużenia miasta, ściągalności podatków i innych należności wynikających z ustawowych zadań samorządu miejskiego

2018-10-23 11:54:18
Interpelacja radnego Ryszarda Brzyckiego złożona na LVI sesji Rady Miasta w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia symulacji kosztów odbioru odpadów

2018-09-13 14:59:52
Interpelacja Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP dot. wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

2018-07-20 09:56:53
Interpelacje radnego Ryszarda Gajdy złożone na LIII sesji w dniu 29.05.2018 r. w sprawie: 1) wykazu organizacji pozarządowych, które zwróciły się w 2018r. o wsparcie i je uzyskały z podaniem kwot, 2) podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie antropopresji na obszarze inwestycji - projekt ochrony bioróżnorodności.

2018-06-26 10:50:20
Interpelacja radnego R. Brzyckiego złożona na sesji LII Rady Miasta w dniu 25.04.2018 r. w sprawie praw autorskich do utworów publikowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w internecie

2018-06-04 10:33:45
Interpelacja radnego R. Brzyckiego złożona na sesji LII Rady Miasta w dniu 25.04.2018 r. w sprawie poparcia inicjatywy wyposażenia autobusów MZK w defibrylatory AED

2018-06-04 10:30:13
Interpelacja radnego Zbigniewa Kotlewskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie prac remontowych w parku i związaną z tym kwestią wymierania ryb w stawie znajdującym się w parku

2018-06-04 10:24:51
Interpelacja radnego R. Brzyckiego złożona na LI sesji Rady Miasta w dniu 21.03.2018 r. w sprawie stanu technicznego budynku kina Sokół

2018-04-12 08:47:49
Interpelacja radnej A. Benert złożona na L sesji w dniu 21.02.2018 r. w sprawie ledowych listw na przejściach dla pieszych

2018-03-15 10:06:05
Interpelacja radnego Z. Kotlewskiego złożona na L sesji w dniu 21.02.2018 r. w sprawie projektu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański

2018-03-15 10:05:17