Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.  

 

 

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Okresy obowiązywania nowych taryf

23.05.2018-22.05.2019

23.05.2019-22.05.2020

23.05.2020-22.05.2021

1

Cena netto za dostarczoną wodę

zł/m3

3,94

4,02

4,10

2

Cena netto za odprowadzone ścieki

zł/m3

4,84

4,94

5,04

 

3

Stawki opłaty abonamentowej na okres 23.05.2018-22.05.2021

3.1.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego za:

J.m.

Cena netto

Dostarczanie wody

zł/m-c

6,77

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

zł/m-c

9,85

Odprowadzanie ścieków

zł/m-c

6,90

3.2.

W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

zł/m-c

3,82

 

Do cen i stawek opłat netto podanych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

 

Decyzja zatwierdzająca taryfy:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-209-d-2018-of.html

 

Załączniki

Taryfy_2018_2021_ceny.pdf

Data: 2018-05-17 13:18:48 Rozmiar: 44.11k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szamocki
Czas wytworzenia: 2018-05-17 13:18:48
Czas publikacji: 2018-05-17 13:31:38
Data przeniesienia do archiwum: 2021-05-23