Prezydent Miasta Starogard Gdański w latach 2018-2023 

 
 

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w środy w godzinach: 8.30 – 10.00.

Kompetencje:

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta. 
Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

  • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu i reprezentowanie ich na zewnątrz;
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji;
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
  • określanie polityki kadrowej i płacowej Urzędu;
  • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
  • wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich realizacji;
  • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
  • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością.
 

Liczba odwiedzin : 175
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2018-11-20 09:21:34
Czas publikacji: 2018-11-20 09:21:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak