Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2019-03-11 13:01:45
Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2019 r.

2019-02-20 15:04:03
Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2019 r.

2019-02-14 14:46:49
Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2019 r.

2019-02-14 14:37:54
Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

2019-02-06 07:58:07