Miejska Biblioteka Publiczna 

 
 

 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim

Dane adresowe:
Ul. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański,
tel. (58) 719-21-70, 719 27 02

www.mbpstarogard.pl
e-mail: mbp@mbpstarogard.pl


Uchwała o powołaniu / statut:

  •  Uchwała Nr XXVII/288/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. AKT O UTWORZENIU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim,
  • Uchwała Nr XXVII/289/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Uchwała Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/289/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Uchwała Nr LVI/488/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. 


Przedmiot działalności:
Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Status prawny:
samorządowa instytucja kultury

Struktura własności:
prawo użytkowania na okres 30 lat (do 3 września 2040)

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:

Przy ul. Paderewskiego 1
Działka nr 265 o powierzchni 0.0310 ha, w obrębie nr 17, KW GD1A/00000007/6

Dyrektor:
Anna Zagłoba-Góralska kompetencje:

- składanie oświadczeń woli w imieniu MBP,
- może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w swoim imieniu,
- współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MBP,
- ustalanie programów działalności MBP,
- reprezentowanie MBP na zewnątrz,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników MBP,
- właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.

 

Liczba odwiedzin : 2521
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-06-19 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-15 08:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak