Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.  

 
 

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

 

Uchwałą Nr XXV/230/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., Rada Miasta Starogard Gdański wyznaczyła na terenie naszego miasta obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 20.05.2016r., poz. 1924).
Jako obszar rewitalizacji został wyznaczony teren Starego Miasta obejmujący powierzchnię 180,66 ha.
Zgodnie z §4 w/w uchwały dla wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść uchwały

Załączniki do uchwały:

treść załącznika nr 1 - mapa obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji,

treść załącznika nr 2 – opracowanie „Analiza wskaźnikowa obszaru miasta Starogard Gdański. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.”

 

Liczba odwiedzin : 948
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Krzykowski
Czas wytworzenia: 2016-06-07 07:56:33
Czas publikacji: 2016-06-07 08:12:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak