Prezydent Miasta Starogard Gdański w latach 2006-2010 - Kompetencje 

 

 

Edmund Stachowicz
Prezydent Miasta Starogard Gdański
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000
e-mail: ratusz@starogard.pl

Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w środy w godzinach 8.00 – 10.00, oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.30 - 16.30.

Kompetencje:
Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta.
Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu i reprezentowanie ich na zewnątrz;
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
  3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji;
  4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  5. projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
  6. określanie polityki kadrowej i płacowej Urzędu;
  7. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
  8. wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich realizacji;
  9. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
  10. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością.
 


Liczba odwiedzin : 759
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-12-06 00:00:00
Czas publikacji: 2006-12-06 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak