Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”

2018-02-16 05:20:34
OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim

2018-02-15 04:06:33
Obwieszczenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2” w rejonie ul. Zielonej - Bp.Ignacego Krasickiego - Kolejowej

2018-02-15 04:03:34
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2018

2018-01-25 14:16:55
OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-12-15 05:19:33
Komunikat dotyczący wyłudzania opłat za wpis do CEIDG

2016-11-21 09:25:37
Informacja w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2013-12-10 14:41:24