Muzeum Ziemi Kociewskiej 

 

 

Dane adresowe:
Ul. Boczna 2, 83-200 Starogard Gdański,
tel. (58) 56-246-75,

Uchwała o powołaniu / statut:

 • Uchwała Nr XXVII/285/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. AKT O UTWORZENIU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ w Starogardzie Gdańskim,
 • Uchwała Nr XXXIV/365/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
 • Uchwała Nr XXVII/286/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
 • Statut Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwały Nr XXVII/286/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. (Statut znajduje się do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim w godzinach pracy urzędu – pokój nr 211, II piętro.)


Przedmiot działalności:
Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na ochronie dóbr kultury, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiu podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej.

Status prawny:
samorządowa instytucja kultury

Struktura własności:
wieczyste użytkowanie

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:

 • przy ul. Gen. J. Hallera 7 - działka nr 150 o powierzchni 0,0066 ha, w obrębie nr 17, KW 869 zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 112,80 m2,
 • przy ul. Bocznej 3 - działka nr 147 o powierzchni 0,0104 ha, w obrębie nr 17, KW 6664 zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 232,60 m2,
 • przy ul. Bocznej 2 – działka nr 145 o powierzchni 0,0056 ha, w obrębie 17, KW 3924 i działka nr 144/4 o powierzchni 0,0078 ha, w obrębie 17, KW 613, zabudowane budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 372,1 m2,
 • przy ul. Bocznej – działka nr 148 o powierzchni 0,0017 ha, w obrębie 17, KW 3925, są to istniejące na nieruchomościach średniowieczne
  miejskie mury obronne.


Dyrektor:
Andrzej Błażyński
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje sie w dziale "
Oświadczenia majątkowe"

kompetencje dyrektora:

 • składanie oświadczeń woli w imieniu MZK,
 • może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w swoim imieniu,
 • zarządza i kieruje MZK,
 • współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MZK,
 • ustalanie programów działalności MZK,
 • reprezentowanie MZK na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników MZK,
 • właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
 


Liczba odwiedzin : 1612
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-01-09 00:00:00
Czas publikacji: 2004-01-09 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak