Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 

 
 

Dane adresowe
ul. Hallera 21,
tel.: +48 058 775 44 99 - sekretariat
+48 775 40 40
+48 058 775 44 95
fax.: +48 058 775-44-98
Podstawowa Opieka Zdrowotna , Gabinet EKG , Gabinet Zabiegowy, Medycyna Pracy
os. 60-lecia ONP 14
tel.: +48 058 56-253-72 -poradnia dla dzieci zdrowych i chorych

      +48 058 56-255-98 -poradnia ginekologiczna,

Poradnia przy Al. Wojska Polskiego
tel.: +48 058 56-281-01
- poradnia chorób płuc
- poradnia alergologiczna dla dorosłych
- poradnia alergologiczna dla dzieci

Przychodnia w Smętowie Granicznym ul. Kociewska 5
tel.: +48 058 58 222 43
- podstawowa opieka zdrowotna
- poradnia dla dorosłych
- poradnia dla dzieci

www: www.spzoz-przychodnia.pl
e-mail: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl

Uchwała o powołaniu/statut:
Uchwała Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim oraz zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakłądach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot działalności:
1. W skład Przychodni wchodzą:
1) Podstawowa opieka zdrowotna:
- poradnia lekarza ogólnego
- poradnia pediatryczna
- gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- gabinet medycyny szkolnej
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
2) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia reumatologiczna
- poradnia endokrynologiczna
- poradnia endokrynologiczna dla dzieci
- poradnia kardiologiczna
- poradnia chorób naczyń
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii onkologicznej
- poradnia ortopedyczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia alergologiczna
- poradnia alergologiczna dla dzieci
- poradnia chorób płuc
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
3) Poradnia stomatologiczna
- stomatologia zachowawcza
- chirurgia stomatologiczna
- ortodoncja
- protetyka
4) Pracownie diagnostyczne
- pracownia diagnostyki laboratoryjnej
- punkt pobrań materiałów do badań
- pracownie diagnostyki obrazowej:
* pracownia RTG ogólna i zabiegowa
* pracownia USG
* pracownia mammograficzna
- pracownia diagnostyki kardiologicznej
5) Opieka długoterminowa
- domowa opieka paliatywno-hospicyjna
6) Poradnia medycyny pracy
7) Promocji zdrowia

Status prawny:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Struktura własności:
nieodpłatne użytkowanie, dzierżawa

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:
nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 21 działka o powierzchni 2961 m2 oraz budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1901,65 m2, w części o powierzchni 1397 m2 oraz 1/5 części działki o powierzchni 89 m2 ,
lokal użytkowy położony przy os. 60-lecia ONP 14 o powierzchni 489,36 m2
lokal użytkowy położony przy Al. Armii Krajowej 50 o powierzchni 58,7 m2

Kierownik
Patrycja Dziewiątkowska-Dudek

 

 

Liczba odwiedzin : 4102
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-08-03 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-19 08:16:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak