Starogardzkie Centrum Kultury 

 
 

Dane adresowe:
AL. Jana Pawła II 3, 83-200 Starogard Gdański,
tel. (58) 56-129-45, fax 56-129-69,
www: www.sck.art.pl
e-mail: starogardzkiecentrumkultury@wp.pl 

Uchwała o powołaniu / statut:

 • Uchwała Nr XXVII/282/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. AKT O UTWORZENIU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY w Starogardzie Gdańskim,
 • Uchwała Nr XXXIV/363/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim,
 • Uchwała Nr XLIIII/416/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim,
 • Statut Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/416/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Statut znajduje się do wglądu w Wydziale  Informacji Społecznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim w godzinach pracy urzędu – pokój nr 125, łącznik.)


Przedmiot działalności:
Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Status prawny:
samorządowa instytucja kultury

Struktura własności:
wieczyste użytkowanie

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:
Przy Al. Jana Pawła II 3:

 • działka nr 15/14 o powierzchni 0,2882 ha, w obrębie nr 23, KW 45374,
 • działka nr 15/17 o powierzchni 0,1195 ha, w obrębie nr 23, KW 45374, zabudowanych budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 2.075 m2,

Przy Al. Jana Pawła II 2:

 • działka nr 344/2 o powierzchni 0,0868 ha, w obrębie nr 17, KW 34953,
 • działka nr 349/1 o powierzchni 0,0069 ha, w obrębie nr 17, KW 34953,
 • działka nr 349/3 o powierzchni 0,0028 ha, w obrębie nr 17, KW 33070 zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 856,40 m2.


Dyrektor 
Ewa Roman

kompetencje dyrektora:

 • składanie oświadczeń woli w imieniu SCK,
 • współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych SCK,
 • ustalanie programów działalności SCK,
 • reprezentowanie SCK na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników SCK,
 • właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
 • może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w swoim imieniu.
 

Liczba odwiedzin : 2200
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2004-01-10 00:00:00
Czas publikacji: 2017-03-01 11:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak