Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Miejską

1. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Miejską
2008-04-11 11:05:00
10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dot. uzbrajania terenu oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i odpływu wód deszczowych

10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dot. uzbrajania terenu oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i odpływu wód deszczowych
2008-10-29 10:11:00
2. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Starogard Gd.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Starogard Gd.
2008-11-05 11:42:00
3. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wydziale Rozwoju dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji miejskich

3. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wydziale Rozwoju dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji miejskich
2008-11-05 11:56:00
4. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie sposobu realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/109/2007 dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Starogardu Gd. oraz opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego

 
2008-11-05 12:00:00
5. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Starogardzie Gd. w zakresie wydatkowania środków związanych z promocją miasta Starogardu Gd.

 
2008-11-05 12:03:00
6. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie kontrolil wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych

6. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie kontrolil wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych
2008-11-05 12:06:00
7. Kontrola kompleksowa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gd.

7. Kontrola kompleksowa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gd.
2008-11-05 12:09:00
8. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania interpelacji i zapytań skierowanych przez radnych do Prezydenta Miasta

8. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania interpelacji i zapytań skierowanych przez radnych do Prezydenta Miasta
2008-11-05 12:22:00
9. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie realizacji wybranych uchwał Rady Miasta skierowanych do realizacji przez Prezydenta Miasta Starogard Gd.

9. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie realizacji wybranych uchwał Rady Miasta skierowanych do realizacji przez Prezydenta Miasta Starogard Gd.
2008-11-05 12:26:00