Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w zakresie bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta.

 
2009-04-02 09:00:35
10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dot. uzbrajania terenu oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i odpływu wód deszczowych

10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dot. uzbrajania terenu oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i odpływu wód deszczowych
2008-10-29 10:11:00
11.Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK.

11.Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK.
2008-12-10 14:26:56
11. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta działalności Prezydenta Miasta w zakresie zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych zobowiązań podmiotów wobec Gminy Miejskiej.

11. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta działalności Prezydenta Miasta w zakresie zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych zobowiązań podmiotów wobec Gminy Miejskiej.
2009-05-27 11:44:25
12. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez petentów Urzędu Miasta oraz mieszkańców miasta.

12. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez petentów Urzędu Miasta oraz mieszkańców miasta.
2008-12-29 08:53:37
12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III

12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III
2009-12-16 12:47:57
13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2009-09-21 10:54:32
13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. sprawdzająca realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej podjętych we wcześniejszych kontrolach.

13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. sprawdzająca realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej podjętych we wcześniejszych kontrolach.
2008-12-29 09:13:23
14. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dochodów budżetowych z tytułu przetargowej i bezprzetargowej formy sprzedaży składników majątku Gminy Miejskiej za rok 2008 oraz pierwsze półrocze 2009r.

 
2009-12-17 08:10:21
15. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w zakresie prawidłowości przebiegu procesu stanowienia prawa lokalnego, dotyczącego obszaru działek nr: 24/41, 24/46, 24/43, 24/44, 24/39, 24/40; część działki nr: 24/42, 24/66, 24/67; część działki nr 103 obr. 2, położonychw rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz wykonania przez Prezydenta uchwał Rady Miasta, podjętych w sprawie sposobu zagospodarowania tych działek.

 
2009-12-17 08:16:02