Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych lub zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w drodze do szkoły/placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego.

WSS/1/2013
2012-07-13 10:44:16
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański w drodze bezprzetargowej - poszerzenie nieruchomości na wniosek klienta.

WGGGiR/1/2012
2012-07-18 13:28:56
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

WGGGiR/2/2012
2012-07-18 13:31:55
Wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

WPiED/6/2013
2012-07-18 14:51:26
Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

WPiED/7/2013
2012-07-19 08:00:21
Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WPiED/8/2013
2012-07-19 08:02:15
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

WPiED/9/2013
2012-07-19 08:03:44
Wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/12/2013
2012-07-19 08:08:36
Odroczenie, rozłożenie na raty podatku, zaleglości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych.

WPiED/2/2013
2012-07-19 11:57:27
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, artystyczno-rozrywkowej, masowej imprezy sportowej.

 SM/1/2012
2012-08-29 11:57:24