Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 14:02:12 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-17 13:22:09 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-17 12:05:06 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski Publikacja artykułu
2019-01-17 11:58:23 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” (przetarg III) Jarosław Mikołajski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-17 07:53:24 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-17 00:00:00 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” (przetarg III) Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-16 16:10:43 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanym na dzień 21.01.2019 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2019-01-16 16:10:23 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaplanowanym na dzień 24.01.2019 r. Daria Kaczocha Edycja artykułu
2019-01-16 15:29:52 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Krzysztof Laskowski Edycja artykułu
2019-01-16 14:49:01 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu