Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 13:15:20 VIII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2019 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-18 12:43:16 VIII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2019 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-18 12:42:31 V P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2009 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-18 12:41:52 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2016 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-18 12:33:48 VIII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2019 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-18 11:26:41 VIII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2019 rok Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-18 11:14:40 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I” Anna Szyszkowska-Marquardt Publikacja artykułu
2019-01-17 14:02:12 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-17 13:22:09 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-17 12:05:06 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski Publikacja artykułu
2019-01-17 11:58:23 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” (przetarg III) Jarosław Mikołajski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-17 07:53:24 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-17 00:00:00 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” (przetarg III) Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-16 16:10:43 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanym na dzień 21.01.2019 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2019-01-16 16:10:23 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaplanowanym na dzień 24.01.2019 r. Daria Kaczocha Edycja artykułu
2019-01-16 15:29:52 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Krzysztof Laskowski Edycja artykułu
2019-01-16 14:49:01 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-16 14:41:24 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-16 14:37:15 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-16 14:32:52 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 r. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-16 11:58:08 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Dostawa mebli oraz ich wniesienie i montaż wraz z przyłączeniem do istniejących instalacji w budynku Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-16 11:57:59 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Dostawa mebli oraz ich wniesienie i montaż wraz z przyłączeniem do istniejących instalacji w budynku Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-15 14:19:34 Przetargi / IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Korytybskiej w Starogardzie Gdańskim - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-15 14:17:03 Przetargi / II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek niezabudowanych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza - pod zabudowę produkcyjną, usługową, przemysłową Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-15 14:13:43 Przetargi / VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Słonecznej - tereny usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-15 14:06:55 Stawki podatku 2019 / Podatek od środków transportowych na 2019 rok. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-15 12:28:13 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-15 12:09:23 Kontrole wewnętrzne / Kontrole przeprowadzone w 2018 r. przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-15 11:51:47 Kontrole wewnętrzne / Kontrole przeprowadzone w 2018 r. przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Publikacja artykułu
2019-01-15 11:44:56 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie prawo zamówień publicznych Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2019-01-15 11:43:11 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Jarosław Mikołajski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-15 11:28:36 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-15 11:23:07 2019 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2019-01-15 08:39:23 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaplanowanym na dzień 24.01.2019 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2019-01-15 08:22:52 VIII RM Uchwały Rady / Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2018 roku Daria Kaczocha Edycja artykułu
2019-01-11 13:11:43 Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Joanna Gronowska Edycja artykułu
2019-01-11 13:11:27 alfabetycznie / Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Joanna Gronowska Archiwizacja artykułu
2019-01-11 08:30:08 VIII RM Uchwały Rady / Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2018 roku Daria Kaczocha Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników